قوانین ثبت دامنه ir

قوانین ثبت دامنه ملی (ir.)

حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف میباشد.
تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز میباشد.
در صورت تمایل به ثبت نام دامنه با مفهوم مذهبی خاص مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است.
ثبت دامنه با نامهای ایران، اسامی استانها، شهرستان‌ها و شهرها و کد آنها ممنوع میباشد. (مشاهده فهرست)
ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز میباشد.
ثبت دامنه با نامهای مرتبط با اینترنت ممنوع میباشد. (مشاهده فهرست)
ثبت دامنه های تداعی کننده فعالیتهای غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع میباشد.