خدمات ایمیل سفارشی

100 درصد دریافت و ارسال ایمیل

فضای ایمیل اختصاصی 3000 مگابایت


 • 3000 مگابایت میزان فضا

 • ترافیک نامحدود

 • 100 درصد ارسال به مقصد

 • پشتیبانی عمومی

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • ارسال آنی

 • بک آپ گیری خودکار


میل سرو اختصاصی آلمان 1000 مگابایت


 • 1000 مگابایت میزان فضا

 • ترافیک نامحدود

 • 100 درصد ارسال به مقصد

 • پشتیبانی عمومی

 • آدرس ایمیل نامحدود

 • ارسال آنی

 • بک آپ گیری خودکار