کاملترین سامانه پیامکی در ایران

خدمات پترن ومنشی هوشمند

بسته پیامک پایه


 • ثبت 1 ساله

 • دسترسی کامل به کلیه امکانات پنل

 • مناسب کسب کار بزرگ

 • 1 عدد خط رایگان

 • شارژ آنلاین

 • برگشت وجه از بلک لیست ها

 • 20 هزارتومان هدیه شارژ اولیه


بسته پیامک پیشرفته


 • ثبت 2 ساله

 • دسترسی کامل به کلیه امکانات پنل

 • مناسب کسب کار بزرگ

 • 2 عدد خط رایگان

 • شارژ آنلاین

 • برگشت وجه از بلک لیست ها

 • 50 هزارتومان هدیه شارژ اولیه


شارژ پیامکی 500 هزار تومانی • شارژ پیامک 500 هزار تومنی


شارژ پیامکی 200 هزار تومانی • شارژ پیامک 200 هزار تومنی